شرکت پیشکسوتان پرسپولیس با استعانت از درگاه ایزدمنان و همراهی مفاخر ورزشی کشور در سال 1391 تاسیس گردید.

حمایت مالی و معنوی از این مفاخر گرانقدر جامعه که سالها الگوی جوانان این مرز و بوم بوده اند توام با حفظ شان اجتماعی جامعه هواداری از اهداف این شرکت در سالهای گذشته بوده است.

بی شک موفقیت های این دهه جز با مدیریت اسطوره تاریخ فوتبال ایران ، جناب آقای علی پروین و حمایتهای وزارت ورزش و جوانان و باشگاه بزرگ پرسپولیس رقم نمیخورد. همچنین حضور دلسوزانه تمامی بزرگان حاضر و فقید دوران این باشگاه در کنار هئت مدیره ادوار مختلف شرکت ، موجب کارنامه ای شفاف و درخور شان نام بزرگ پرسپولیس بوده که انشاالله با لطف خداوند متعال سالها بر همین خط و مشی تداوم خواهد یافت.